Новини

Методична рада

         

                                                          ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

ОСВІТНІЙ ФРОНТ: ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

 

             8 ГРУДНЯ 2023 РОКУ відбулось засідання Методичної ради ВСП “Василькіський фаховий коледж НАУ” під головуванням заступника начальника коледжу з навчально-виховної роботи ВАЛЕНТИНИ САНЖАРОВЕЦЬ.

           В ході засідання були розглянуті:

 Доповіді голів циклових комісій щодо завершення навчального семестру та проходження іспитової сесії;

Положення щодо організації інклюзивного навчання та навчально-методичного кабінету.

            Жваву і водночас творчу дискусію викликало обговорення та оновлення вибіркової компоненти загально-освітнього циклу дисциплін та удосконалення  відповідних освітньо-професійних програм.

           Крім того, визначено, що пріоритетним завданням педагога сьогодні (під час змішаної форми навчання у коледжі в умовах воєнного стану) має стати створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги та любові до всього українського, сприяння самореалізації кожного студента, створення безпечних умов для всіх учасників навчального процесу. Нині Україна, наші Збройні Сили дійсно стали для всього світу прикладом того, як можна боротися за своє, відстоювати національну ідентичність, цінності свободи і гідності людини.

          В розвиток зазначеного, засідання Ради відбулось у гармонійному колориті відзначення Дня української хустки. Учасники – жінки продемонстрували власні обереги!

         За рішенням засідання визначеним посадовим особам були дані відповідні доручення.

           СЛАВА УКРАЇНІ!

           ГЕРОЯМ СЛАВА!

 

                                                                                                                                                                                                Навчальний відділ коледжу

“ТРИМАЄМО ОСВІТНІЙ ФРОНТ! ВІРИМО В ЗСУ ТА ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!” – ПІД ТАКИМ ГАСЛОМ ВІДБУЛАСЯ ПЛАНОВЕ                                                                        ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ.

           22 ЛИСТОПАДА у ВСП ВФК НАУ відбулось планове засідання Методичної ради. Серед важливих питань сьогодення було заслухано вимоги листа Міністерства освіти і науки Про застосування державної мови у сфері освіти, обговорено хід підготовки до завершення  першого семестру навчання поточного року. Рада заслухала та схвалила Методичні рекомендації розроблені викладачами коледжу щодо оптимізації та удосконалення змішаних форм навчання та щодо психолого-педагогічної роботи. 

           В обговоренні порушених питань взяла участь голова методичної ради, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА КОЛЕДЖУ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ Валентина САНЖАРОВЕЦЬ, яка зазначила, що весь освітній процес має грунтуватись на принципах студентоцентризму та відповідальності педагогів щодо надання якісних освітніх послуг. Крім того, Валентина Миколаївна зосередила увагу на необхідності чіткої комунікації у період здачі екзаменаційної сесії старост, кураторів та студентів, адже питання, що виникають, потрібно вирішувати “тут і зараз”.

          Засідання пройшло організовано, творчо, де голови циклових комісій Наталія БУЯНІНА, Дарія ГОРЕНКО, Алла ГОНЧАРУК надали змістовну інформацію за порядком денним.

          Варто відзначити активну участь всіх учасників зустрічі, їх оптимістичний настрій та цілеспрямованість на навчання та активну роботу. Кожен учасник освітнього процесу розуміє свій внесок у підтримку освітнього фронту. Всі ми віримо в нашу перемогу та дякуємо ЗСУ за можливість жити, навчати і навчатися у вільній, соборній і процвітаючій Україні.

            За підсумками розглянутих питань ухвалені рішення, що будуть сприяти вдосконаленню освітнього процесу, впровадженню інноваційних форм, методів, прийомів та технологій  навчання та виховання, а також спрямовані на підвищення професійної  майстерності педагогічних працівників.

 

                                                                                                                                              Завідувач Методичного кабінету Анатолій СОВГИРА

                                                                          ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ.

               12 ЖОВТНЯ,  поточного року у ВСП Васильківський фаховий коледж НАУ за участю начальника коледжу Олександра ПОСТНІКОВА відбулось планове засідання Методичної ради навчальної установи.

            Відповідно до порядку денного були розглянуті питання безпеки учасників освітнього процесу, контролю якості проведення занять відповідальними особами, обговорення напрямків державної політики перспектив та розвитку фахової передвищої освіти, ухвалення методичних посібників і відповідних розробок викладацького складу. В обговоренні питань ради взяв участь заступник начальника коледжу Володимир ГРИГОР’ЄВ.

          За рішенням Методичної ради начальником коледжу дано відповідні доручення.

 

                                                                                                                                                                                            Навчальний відділ коледжу.

ЗАСІДАННЯ  ГОЛІВ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ КОЛЕДЖУ.

 

                31 ТРАВНЯ поточного року у ВСП “Васильківський фаховий коледж НАУ” під керівництвом начальника коледжу Олександра ПОСТНІКОВА відбулось планове засідання голів циклових комісій та кураторів академічних груп. 

              На початку засідання начальник коледжу Олександр ПОСТНІКОВ визначив присутнім посадовим особам основні завдання колективу  закладу на наступний місяць. Головними серед них є проведення сесійних заходів, закінчення начального року  на молодших курсах, технологічна практика на старших курсах та відповідно плану – свято випуску 2023 року. 

            При цьому, керівник закладу зосередив увагу на якості проведення сесії, випускових іспитів та можливості продовження навчання з метою отримання кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. 

                В продовження засідання заступник начальника коледжу Валентина САНЖАРОВЕЦЬ звернула увагу керівників циклових комісій та завідувачів відділень на відстеженні подальшої долі випускників щодо продовження навчання та працевлаштування. Крім того, нею були порушені питання контролю освітнього процесу, оформлення відповідної документації, повноцінної участі в сесії усіма її учасниками незалежно від місця перебування. 

                                                                                                   Навчальний відділ.

17 ТРАВНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ, за участі заступника начальника коледжу  ВАЛЕНТИНИ САНЖАРОВЕЦЬ відбулось засідання Методичної ради коледжу.

              Порядок денний засідання передбачав розгляд Положень щодо встановлення порядку діяльності навчальної установи. Це стосується перш за все: моніторингу якості освіти, про кваліфікаційну роботу здобувачів освіти та положення про електронну бібліотеку. Крім того, були розглянуті та схвалені положення, що обумовлюють виборчий процес керівника коледжу.

               Головний методист коледжу Алла ВИХРИСТЮК, у другому питанні поінформувала присутніх про хід анонімного анкетування здобувачами освіти щодо надання оцінки якості викладання навчальних дисциплін окремими викладачами , оскільки даний захід вкрай необхідний не лише для зворотного зв’язку в освітньому процесі, а й для врахування зауважень і пропозицій, що надходять від студентів.

              Серед інших питань також було розглянуто навантаження викладачів на майбутній навчальний рік, якісне та інформаційне наповнення освітніми новинами сайту коледжу, питання проходження навчальної сесії та майбутнього випуску фахівців коледжу.

 

Методична рада коледжу.

На шляху удосконалення освітнього процесу і підвищення якості підготовки фахівців.

     3 ТРАВНЯ 2023 РОКУ, під керівництвом заступника начальника коледжу Валентини САНЖАРОВЕЦЬ відбулось засідання голів циклових комісій та начальників відділень нашого навчального закладу.

      У центрі уваги були такі питання:

– аналіз педагогічного навантаження викладачів;

– стан підготовки та розміщення робочих навчальних планів на оновленому офіційному сайті коледжу;

– стан співпраці та взаємодії циклових комісій зі стейкхолдерами;

– заслуховування голів циклових комісій та надання оцінки звітів самоаналізу;

– обговорення змін у назвах певних спеціалізацій;

– підготовка до проведення анонімного анкетування педагогічних працівників;

– стан ходу сесії серед студентських колективів;

– аналіз відвідуваності здобувачами освіти навчальних занять;

      Крім того,  були розглянуті інші питання, що регламентують та забезпечують освітній процес.

      З обговорюваних питань були прийняті відповідні рішення.

 

Навчальний відділ.

НА ШЛЯХУ ВДОСКОНАЛЕННЯ.

13 КВІТНЯ поточного року під головуванням заступника начальника коледжу з навчально-виховної роботи ВАЛЕНТИНИ САНЖАРОВЕЦЬ, в режимі онлайн, відбулось планове засідання Методичної ради ВСП “Васильківський фаховий коледж НАУ “.

Порядок денний засідання передбачав розгляд та схвалення Положень:

– про видання навчальної літератури;

– про визнання результатів навчання для студентів;

– про екзамени та заліки;

– про навчальну лабораторію;

– про науково-дослідну роботу студентів;

– про плагіат;

– про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;

– про анкетування здобувачів освіти;

– про проведення відкритих занять;

– про організацію діяльності студентської академічної групи;

– про організацію гурткової діяльності;

– про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій;

– про запобігання та протидію булінгу та інші.

Зазначені положення розглянуті та схвалені з урахуванням внесених пропозицій і доповнень та передані для подальшого розгляду Педагогічною радою коледжу. 

Водночас, значна увага присутніх членів Методичної ради була зосереджена на підготовці керівного та педагогічного складу коледжу до майбутньої акредитації спеціальності “Менеджмент”. Головуюча ВАЛЕНТИНА САНЖАРОВЕЦЬ, у відповідності до прийнятих рішень, дала доручення головам циклових комісій та викладачам щодо розробки та надання у визначені терміни робочих навчальних програм та відповідних тематичних планів. 

Слід зазначити, що освітній процес в коледжі постійно моніториться та вдосконалюється.

Навчальний відділ.

РАЗОМ МИ ЄДИНІ, РАЗОМ МИ СИЛЬНІ!

У відповідності до плану діяльності коледжу24 БЕРЕЗНЯ відбулось засідання Методичної ради. В роботі ради взяла участь заступник начальника коледжу, кандидат філософських наук ВАЛЕНТИНА САНЖАРОВЕЦЬ – голова Методичної ради.

Порядок денний роботи ради передбачав розгляд поточних та перспективних питань освітнього процесу. Зокрема були порушені питання підготовки до акредитації спеціальності Менеджмент, розробки робочих навчальних  планів, звітів по ККР (комплексним контрольним роботам), розробки навчальних планів, засідань циклових комісій та ведення відповідних протоколів, індивідуальних планів роботи викладачів та інші.

Водночас було порушено питання якості проведення навчальних занять, охоплення навчанням усіх без винятку здобувачів освіти в тому числі деяких студентів, що перебувають за кордоном.

Також Методична рада схвалила методичні розробки та рекомендації надані викладачами відповідно до вимог виконання програми атестації педагогічних кадрів коледжу.

У відповідності до рішень Методичної ради були дані доручення посадовим особам коледжу.

 

Створено Раду роботодавців.

 

24 березня поточного року відбулись збори керівного складу освітнього закладу та роботодавців (зовнішніх стейкхолдерів). В зборах взяли участь:

– Колотушкін Віктор Олександрович – голова циклової комісії, гарант ОПП Авіаційний транспорт;

– Горенко Дар’я Сергіївна – голова циклової комісії, гарант ОПП Авіоніка;

– Перехрест Олена Юріївна – голова циклової комісії, гарант ОПП Соціальна робота;

– Пільчевський Віктор Павлович – голова циклової комісії, гарант ОПП Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден;

 

– Гончарук Алла Іванівна – голова циклової комісії, гарант ОПП Менеджмент;

– Романовська Ліана Олександрівна – голова циклової комісії, гарант ОПП “Розробка програмного забезпечення;

– Терещенко Олександр Михайлович – голова циклової комісії, гарант ОПП Обслуговування систем управління та автоматики;

– Вихристюк Алла Леонідівна – головний методист коледжу;

– Совгира Анатолій Григорович – завідувач методичним кабінетом;

– Сухенко Ігор Васильович – начальник цеху ДП “Завод 410 Цивільної авіації, зовнішній стейкхолдер за спеціальністю (272) “Авіаційний транспорт”;

– Левіщенко Павло Федосійович – головний інженер з льотних випробувань ДП “Завод 410 Цивільної авіації”, зовнішній стейкхолдер за спеціальністю (173) “Авіоніка”;

– Київська Наталя Володимирівна – начальник управління соціального захисту Калинівської ОТГ, зовнішній стейкхолдер за спеціальністю (231) “Соціальна робота”;

–  Перцов Володимир Іванович – провідний інженер ДП “Завод 410 Цивільної авіації”, зовнішній стейкхолдер за спеціальністю (172) “Телекомунікації та радіотехніка”;

–  Гудзь Олена Євгеніївна – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, зовнішній стейкхолдер за спеціальністю (073) “Менеджмент”;

– Конопляник Павло Олександрович – начальник відділу розробки програмного забезпечення ТОВ БДЖІС, зовнішній стейкхолдер за спеціальністю (121) “Інженерія програмного забезпечення”;

– Миронов Роман Вікторович – головний інженер ТОВ Васильківхлібпродукт, зовнішній стейкхолдер за спеціальністю (151) “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”;

 

–  Симоненко Людмила Василівна – головний бухгалтер ТОВ Сапсан.

В ході роботи, заступник начальника коледжу з НВР ВАЛЕНТИНА САНЖАРОВЕЦЬ ознайомила присутніх гостей із структурою, завданнями та перспективними напряками розвитку коледжу.

Оскільки збори носили організаційний характер, то з метою виконання вимог керівних документів, що регламентують освітню діяльність та налаштування ефективної взаємодії, співпраці і тісних взаємин спрямованих на загальний результат було обрано голову Ради роботодавців – КИЇВСЬКУ НАТАЛЮ ВОЛОДИМИРІВНУ та секретаря Ради – СИМОНЕНКО ЛЮДМИЛУ ВАСИЛІВНУ. Рада роботодавців (стейкхолдерів) у своїй діяльності керуватиметься відповідним Положенням.

ВАЛЕНТИНА САНЖАРОВЕЦЬ привітала керівний склад Ради та подякувала присутнім за участь у зустрічі, висловила впевненість у подальшій плідній спільній діяльності. Зустріч проходила в режимі он-лайн.

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

 

 

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

17 листопада 2022 року у ВСП “Васильківський фаховий коледж НАУ” під загальним керівництвом голови Методичної ради, заступниці начальника коледжу – Валентини Санжаровець відбулось чергове засідання Методичної ради навчальної установи. На порядок денний крім основних питань, було винесено розгляд положень, що регламентують освітній процес коледжу, а саме  про:

– конкурсу комісію;

– кращу академічну групу;

-навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни;

– організацію самостійної роботи здобувачів освіти;

– організацію та проведення поточного та семестрового контролю;

– раду з гуманітарних питань;

– академічну мобільність;

– диплом з відзнакою;

– дуальну форму здобуття вищої освіти;

– комісію з питань профілактики правопорушень;

– порядок визнання результатів здобутих шляхом неформальної та/ або інформальної освіти.

Всі визначені  положення, після жвавого обговорення, з внесенням окремих змін, членами Методичної ради одноголосним рішенням запропоновано  винести на розгляд та затвердження Педагогічною радою коледжу.

Під час розгляду другого питання голова Методичної ради звернула увагу присутніх на підготовці до акредитації спеціальності “Управління та адміністрування” ЦК “Менеджмент”, що передбачена в наступному році, роботі циклових комісій і безпосередньо викладачів. Крім того, обговорені питання підготовки до заліків та екзаменів студентами коледжу поточної сесії.

У подальшому практичним психологом коледжу Інною Комарницькою, було запропоновано для розгляду та затвердження Методичну розробку “Тести,  вправи, завдання та плани проведення семінарських занять з дисципліни – філософія” по спеціальності “Менеджмент”.

Представлені методичні рекомендації були схвалені засіданням ради.

Під час розгляду третього питання голова Методичної ради наголосила на обов’язковому проведенні зі студентами не менше одного разу на місяць кураторами академічних груп години корпоративної культури, виховна роль яких на сьогоднішній день є над актуальною.

Виступаючі залучили усіх присутніх до обговорення місця освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини для майбутніх фахівців у закладі вищої освіти. Члени методичної ради дійшли висновку, що сучасна вища освіта повинна забезпечувати не лише підготовку компетентного фахівця, орієнтованого на постійний професійний розвиток, самовдосконалення, але й формування і розвиток у нього елементів корпоративної культури, розвитку демократичних компетентностей – цінностей, ставлень, вмінь, знань та їхнього критичного розуміння. Тому одним із провідних завдань педагогів коледжу є організація навчання, яке повинно бути активним, цілеспрямованим, узгодженим, інтерактивним, критичним, заснованим на педагогіці партнерства та практичній діяльності.

Таким чином, за підсумками розглянутих питань ухвалені рішення будуть сприяти вдосконаленню освітнього процесу і підвищенню якості підготовки фахових молодших бакалаврів, впровадженню інноваційних форм, методів, прийомів та технологій  навчання та виховання, а також спрямовані на підвищення професійної  майстерності педагогічних працівників.

 

Відділ соціально-психологічної та гуманітарної роботи.

Твое майбутнє починається тут

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” – це сучасний і престижний навчальний заклад, який навчає студентів як з технічних спеціальностей, так і з гуманітарнихУ коледжі НАУ є 7 різних спеціальностей. Працюють у нашому навчальному закладі тільки кваліфіковані педагоги, з величезним досвідом. Вступити до нашого коледжу можливо після дев’ятого класу або одинадцятого класу.

 

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” | ВСП ВФК НАУ – Офіційний сайт © 2023. Всі права захищено.