Менеджмент

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент». Освітня кваліфікація: Помічник керівника виробничого підрозділу. Спеціальность: 073 «Менеджмент». Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування». Освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр. Форма навчання: Денна. Термін навчання: На базі базової середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців. На базі повної загальної середньої освіти (11 клас) – 2 роки 10 місяців.

 

Будь-яка форма діяльності людини пов’язана з її організацією та управлінням. Без професійного керівника, людини, яка вміє планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві, ефективна діяльність цього підприємства неможлива.

Сьогодні менеджер це одна із ключових посад на підприємстві. Менеджеру під силу здійснювати управлінську діяльність підприємством, окремими підрозділами чи проектами та вести власний бізнес.

Навчання на спеціальності «Менеджмент» дає студентам ґрунтовні знання з економічного аналізу, комерційного, господарського та трудового права, маркетингу, податкової системи, фінансів підприємств, логістики, організації виробництва, менеджменту, статистики.

Це дозволить майбутнім менеджерам організувати власне підприємство, самостійно обрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою, проводити аналіз діяльності підприємства, брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління та приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях.

Менеджмент – це мистецтво досягати цілей. Ця професія вимагає постійного вдосконалення знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

Фаховий молодший бакалавр із спеціальності «Менеджмент» призначений для роботи на керівних посадах та дозволяє випускникам коледжу здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності, державних структурах управління, оптової та роздрібної торгівлі, страхових компаніях, консалтингових фірмах, банківських та фінансових структурах, сфері обслуговування, організувати власне підприємство і займати посади:

  • – інспектор з організації захисту секретної інформації

  • – помічник керівника;

  • – секретар адміністративних органів;

  • – інспектор з кадрів, організатор з персоналу;

  • – диспетчер виробництва, технік з підготовки виробництва;

  • – агент з постачання, диспетчер з відпуску готової продукції.

  • – директора малої фірми;

  • – помічник керівника підприємства;

  • – керівник виробничих підрозділів;

  • – менеджера з персоналу; менеджера з постачання; менеджера з продажу;

Якщо ви плануєте працювати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, авіаційної, соціальної та інших галузей економіки – приходьте до нашого коледжу!

ОПП спеціальності 073 Менеджмент

Твое майбутнє починається тут

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” – це сучасний і престижний навчальний заклад, який навчає студентів як з технічних спеціальностей, так і з гуманітарнихУ коледжі НАУ є 7 різних спеціальностей. Працюють у нашому навчальному закладі тільки кваліфіковані педагоги, з величезним досвідом. Вступити до нашого коледжу можливо після дев’ятого класу або одинадцятого класу.

 

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” | ВСП ВФК НАУ – Офіційний сайт © 2023. Всі права захищено.