Соціальна робота

Код спеціальності: 231. Форма навчання: денна. Термін навчання: 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти (11 клас), 2 роки 10 місяців на базі базової середньої освіти (9 класів). Галузь знань: 23 “Соціальна робота”. Спеціальність: Соціальна робота. Кваліфікація фахівця: 3460 Соціальний працівник. Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр.

 

Соціальна сфера життєдіяльності людського суспільства охоплює широку палітру соціального простору (умови праці, побуту, здоров’я, етнонаціональні, сімейно-шлюбні відносини тощо). Соціальна робота — галузь наукових знань і професійна діяльність, спрямована на підтримку і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей чи громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню. Цікавитесь соціальною політикою, психологією, соціологією, правознавством, економічними знаннями? Маєте за мету успішну кар’єру в державних чи недержавних інституціях? Мрієте отримати знання для розвитку особистості? Приходьте до нас!

Ви будете знати:

 • теоретичні й методологічні засади соціальної роботи;

 • історичні корені, традиції, вітчизняний і зарубіжний досвід соціальної роботи;

 • сучасні завдання, методи організації соціального захисту населення;

 • законодавство і правові аспекти соціального захисту;

 • основи пенсійної справи;

 • основи HR та мотивації.

 

Ви будете вміти:

 • виявляти окремих осіб, які потребують соціально-медичної, юридичної, психолого-педагогічної, матеріальної й інших видів допомоги;

 • встановлювати причини труднощів, конфліктних ситуацій у суспільстві;

 • ефективно вести переговори та володіти навичками виходу з конфліктних ситуацій.

 • проводити психолого-педагогічні та юридичні консультації з питань сім`ї і шлюбу;

 • організовувати громадський захист неповнолітніх правопорушників при необхідності – брати в ньому особисту участь;

 • сприяти створенню центрів соціальної служби для молоді, допомоги сім’ї (всиновлення, опікунство, піклування), юнацьких, підліткових, дитячих об’єднань, асоціацій, клубів за інтересами;

 • брати участь в роботі по соціальній адаптації і реабілітації осіб, які повернулися з спеціальних навчально-виховних установ і місць позбавлення волі, розв’язанні інших гострих соціальних проблем

Випускники спеціальності «Соціальна робота» можуть працювати на таких посадах:

 • · соціальний працівник;

 • · спеціаліст відділу соціальної служби;

 • · соціолог-дослідник;

 • · менеджер служби соціального проектування;

 • · менеджер по соціальним PR-технологіям;

 • · організатор соціальної діяльності, який розробляє та реалізує соціальні проєкти;

 • · посередник між державою, бізнесом і суспільством, який об’єднує різних спеціалістів для вирішення соціальних проблем населення людей.

Де можна працювати після закінчення навчання:

 • · органи державного управління та місцевого самоврядування соціального захисту населення;

 • · державні центри зайнятості;

 • · громадські та благодійні організації;

 • · територіальні центри соціального обслуговування населення;

 • · соціологічні, психологічні та реабілітаційні центри;

 • · кадрові служби в державних та комерційних організаціях;

 • · рекламні агенції та відділи;

 • · медіа-служби.

ОПП Соціальна робота 2020р

Твое майбутнє починається тут

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” – це сучасний і престижний навчальний заклад, який навчає студентів як з технічних спеціальностей, так і з гуманітарнихУ коледжі НАУ є 7 різних спеціальностей. Працюють у нашому навчальному закладі тільки кваліфіковані педагоги, з величезним досвідом. Вступити до нашого коледжу можливо після дев’ятого класу або одинадцятого класу.

 

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” | ВСП ВФК НАУ – Офіційний сайт © 2023. Всі права захищено.