Рейтинг студентів, яким призначена стипендія у ВСП ВФК НАУ