Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Код спеціальності: 151. Форма навчання: денна. Термін навчання: 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти (11 клас) 3 роки 10 місяців на базі базової середньої освіти (9 класів). Галузь знань: 15 “Автоматизація та приладобудування”. Спеціальність: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Кваліфікація фахівця: 3115 Технік з автоматизації виробничих процесів. Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр..

 

На зламі тисячоліть характерною ознакою розвитку суспільства є комп’ютеризація та автоматизація, тобто проникнення новітніх технологій у всі сфери діяльності. Це вимагає відповідної підготовки фахівців для вимог сучасного виробництва, сфери обслуговування і управлінських структур, здатних зокрема проектувати та супроводжувати комп’ютеризовані систем автоматики і управління. Саме тут знання, які були отримані випускниками під час навчання дозволяють їм проектувати й експлуатувати різноманітні електронні пристрої і системи, що використовуються при вимірюванні, контролі і діагностиці, автоматизації й управлінні технологічними та іншими процесами, передачі даних в інформаційних мережах. Ви цікавитеся науковими досягненнями в галузі автоматизації виробничих процесів? Маєте за мету успішну кар’єру на провідних підприємствах країни? Мрієте про гідну оплату вашої праці? Приходьте до нас!

Ви будете знати:

 • методи проектування механізованого та автоматизованого оброблення інформації

 • засоби обчислювальної техніки та правила їх експлуатації, збирання, передавання та оброблення інформації

 • технологію механізованого і автоматизованого оброблення інформації

 • основні формалізовані мови програмування; основи програмування

 • методи проведення розрахунків і обчислювальних робіт

 • методи розрахунку виконаних робіт

 • позначення на кресленні та методику вимірювань показників точності машин та їх деталей

 • устрій, технологічні можливості та систему експлуатації засобів автоматизації

 • устрій та алгоритм проектування гідроприводів, пневмоприводів та систем гідропневмоавтоматики технологічного обладнання

 • структуру та основи програмування мікропроцесорних пристроїв керування технологічним обладнанням

Ви будете вміти:

 • розробляти, здійснювати супровід та експлуатувати системи управління, контролю та автоматики

 • розробляти, здійснювати супровід та експлуатувати засоби обчислювальної техніки та мікропроцесорні системи

 • розробляти апаратне, програмне та інформаційне забезпечення автоматизованої системи

Ви зможете працювати:

 • на підприємствах з автоматизованими лініями виробництва, таких як машинобудівні заводи, хімічна та нафтохімічна промисловість

 • харчова та переробна промисловість; легка та текстильна промисловість, тощо

 • в установах, що виробляють, обслуговують та експлуатують обчислювальну та організаційну техніку

 • в установах, що забезпечують комунікаційні системи (Internet зв’язок, тощо)

 • у відділах автоматизації, контрольно-вимірювальних систем, систем оповіщення та сигналізації підприємств

ОПП спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровні технології

Твое майбутнє починається тут

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” – це сучасний і престижний навчальний заклад, який навчає студентів як з технічних спеціальностей, так і з гуманітарнихУ коледжі НАУ є 7 різних спеціальностей. Працюють у нашому навчальному закладі тільки кваліфіковані педагоги, з величезним досвідом. Вступити до нашого коледжу можливо після дев’ятого класу або одинадцятого класу.

 

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” | ВСП ВФК НАУ – Офіційний сайт © 2023. Всі права захищено.