ІНФОРМАЦІЯ

про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України “Про освіту” 

та

“Про фахову передвищу освіту”

 

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету”