Життя циклової комісії

Менеджмент

      НАШІ МЕНЕДЖЕРИ В ЧИСЛІ КРАЩИХ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ.

            Процес глобалізації, як і поступового впливу нової економіки на оточуючу нас реальність спричинив перелом існуючих парадигм діяльності підприємств. Сьогоднішні економічні реалії викликають необхідність зміни  мислення і стратегії управління підприємствами як основних елементів будь якої економіки. Таким чином, в епоху змін, в еру глобалізації та нової економіки від підприємств очікується в першу чергу здатність адаптувати завдання і функції, а також метод організації праці та управління до радикальних змін у їх діяльності внаслідок процесів трансформації та економічної інтеграції, технологічних і інформаційних викликів.

         Саме цьому і була присвячена ІІ Всеукраїнська  науково-практична конференція  молодих вчених та студентів “ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ”, яка відбулася на базі  Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

 

  Приємним було те, що НАШ КОЛЕДЖ Є ЯК ОДИН З СПІВОРГАНІЗАТОРІВ НАУКОВОГО ЗАХОДУ. А серед них треба відмітити:  Фонд Президентів України; Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України; Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; ВСП “ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАУ”; Яготинський інститут ПрАТ “ВНЗ “МАУП”; кафедра економіки факультету фінансово-економічної і професійної освіти й Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

  Так, під керівництвом Алли ГОНЧАРУК завідувачки відділенням ВСП “Васильківський фаховий коледж НАУ”,  студенти  спеціальності “Менеджмент” 721, 731, 741 АКАДЕМІЧНИХ ГРУП прийняли в ній участь та підготували доповіді:

  Мар’яна  ЯРЕМЕНКО  “Управління джерелами формування  фінансових ресурсів підприємства під час воєнного стану”.

   Лілія КОЗОЛІЙ “Управління соціально-економічним  розвитком підприємства в умовах цифрової економіки”.

   Олексій СКЛЯР “Інформаційні технології в управлінні бізнес-процесами  на підприємствах”

Карина ПЕДЕШКО “Комунікаційна привабливість підприємств, як основа інформаційного управлінського простору”.

Зважаючи на особливу складність і гостроту проблем, що досліджуються, наші студенти зробили спробу комплексного системного дослідження теоретичних основ економічних трансформацій у глобальній економіці та питань, присвячених проблемам та особливостям конвергенції української економічної системи зі світовою економічною системою, національних і міжнародних інституцій та економічних механізмів оптимального поєднання стратегічних напрямів міжнародної економічної інтеграції України, підвищення її конкурентоспроможності та забезпечення сталого розвитку в умовах загострення глобальних

проблем існування людства та поглиблення протиріч і конфліктів людського розвитку. Вироблені та представлені положення мають на лише теоретично-концептуальний, а й практично-функціональний характер.

         Безперечно, ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Трансформаційні процеси соціально-економічної системи в умовах сучасних викликів” запам’ятається кожному з її учасників. Адже, окрім того, що вона збагатила їх знаннями та досвідом, ще й подарувала незабутні враження.

Алла ГОНЧАРУК   Голова Циклової комісії “МЕНЕДЖМЕНТ”         

БАРВИ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА

26 ЖОВТНЯ,   напередодні Дня української писемності та мови, на фондах КЗ “Васильківська центральна публічна бібліотека”, яка люб’язно погодилася на співпрацю і надала можливість провести заняття у читальному залі викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії Ірина ВОЛОХОВИЧ   провела відкрите заняття у 711 академічній групі за темою: “Барви українського слова у творчості письменників Київщини”.

Метою заняття було ознайомити здобувачів освіти із життям і творчістю  письменників Київщини; стимулювати до самостійної пошукової роботи; заохочувати до читання сучасної художньої літератури; розвивати навички виразного читання поетичних творів; виховувати любов до рідного краю, почуття патріотизму, повагу до творчих людей рідного краю.

Українська література щедра на таланти. Багато майстрів художнього слова пов’язали власну долю з Київщиною. Адже ніщо на землі не може бути ближче, миліше, ніж той куточок землі, де ми народилися і виросли. Там живуть наші батьки і друзі. З покоління в покоління передаються звичаї та традиції. Рідна земля зберігає безліч таємниць, овіяна міфами і легендами. Саме все це і спонукало студентів зібрати та опрацювати матеріал про письменників-земляків, приготувати цікаві презентації. Доповіді здобувачів освіти,  першу чергу Дарини БОНДАР, Сергія СЕМЕНЦЯ та інших були не лише високозмістовними, а й дуже красиві мовними формами, багатством синоніміки, умінням градації.

За підсумками заняття студенти здобули загальне уявлення про літературний процес на Київщині, мали змогу проаналізувати життя і творчість визначних представників літератури, навчилися визначати тематику поетичної спадщини письменників-земляків.

Після заходу працівниками бібліотеки студентам була проведена екскурсія.

 

 

Навчальний відділ коледжу

ВВЕДЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНІСТЬ. НА ПОЧАТКУ ТЕРНИСТОГО ШЛЯХУ.

 

27 ЖОВТНЯ на ЦК “МЕНЕДЖМЕНТ”  відбулася зустріч здобувачів освіти І курсу 711 групи та Голови Циклової комісії Аллою ГОНЧАРУК.  Метою зустрічі було ознайомлення здобувачів з освітньо-професійною  програмою “МЕНЕДЖМЕНТ” підготовки здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування.

               Алла ГОНЧАРУК під час презентації  освітньої програми зупинилась на основних її складових (загальна інформація, мета, особливості, програмні компетентності та результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми тощо), відмітила відповідність зроблених уточнень та внесених змін до проекту освітньої програми Стандарту вищої освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 10.07.2019 р. № 959, а також Положенням, що регламентують підготовку здобувачів фахової передвищої освіти. Увагу було приділено освітнім компонентам та обґрунтуванню змістовного наповнення навчального плану. Особливу увагу здобувачів, акцентували на вибіркові дисципліни та порядок їх  визначення. Кожен здобувач мав можливість ознайомитися з Індивідуальним навчальним планом роботи.

                                                                                                                                                                                                             Навчальний відділ

ВСП “ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАУ” – УЧАСНИК ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ ЩОДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

             Відповідно до наказу від 14.04.2023 № 01-10/74 “Про запровадження Пілотного проєкту щодо вивчення (моніторингу) якості освіти у закладах фахової передвищої освіти” Державна служба якості освіти України за участі Державної установи “Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти” у 2023/2024 н. р. продовжує заходи щодо реалізації зазначеного пілотного проєкту з метою визначення освітніх втрат, спричинених пандемією COVID – 19, війною російської федерації проти України (шляхом дистанційного тестування). 

                     Проєкт втілюватиметься протягом 2023-2025 років, за його результатами будуть розроблені та впроваджені компенсаторні заходи й інструменти для надолуження втрат в освітньому процесі і результатах навчання.

       На виконання зазначеного, 22 ЛИСТОПАДА  студенти 741 академічної групи, спеціальності “МЕНЕДЖМЕНТ” пройшли відповідне тестування. У заході прийняли участь 19 здобувачів освіти (95%).

          В кращий бік треба відмітити студенток: Вікторію СЛИВКО, Віталіну КОЛОСЮК, Сніжану ЧАПАЛДУ та Христину ФРОЛОВУ.

          Інша  частина учасників тестування отримали оцінки середнього рівня. Водночас виявлено ряд недоліків в середніх результатах тестування.

            Усвідомлення слабких місць і можливих обмежень дасть змогу навчальному відділу коледжу, цикловим комісіям виявляти способи поліпшення освітнього процесу, встановлювати необхідність глибокого аналізу та розроблення плану вдосконалення ООП, що стає особливо важливим на сьогоднішній день, причому у співпраці всіх зацікавлених сторін — адміністрації закладу, викладачів, студентів, роботодавців, місцевої влади, громадськості.

            Крім того, треба зазначити, що адміністрацією навчальної установи плануються до оцінювання і інші спеціальності підготовки здобувачів освіти.

 

                                                                                                                                                           Навчальний відділ коледжу.

                                                                                           ЕКСКУРСІЯ  ПРИВАТБАНК.

                                                         ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ – УСПІШНА КАР’ЄРА.

Студенти прагнуть бути фінансово грамотними, адже фінансова грамотність вкрай необхідна у сучасному світі незалежно від здобутого фаху . Фінансова грамотність – невід’ємна складова  успішної кар’єри та забезпеченого майбутнього.

          09 ЛИСТОПАДА з нагоди  Тижня заощаджень  викладачем ЛАРИСОЮ  СОКУР був проведений захід зі студентами ЦК “Менеджмент”.

Студенти 721 групи спеціальність “Менеджмент  відвідали ЧЕТВЕРТЕ СТОЛИЧНЕ № 91 ВІДДІЛЕННЯ ПРИВАТБАНКУ, де їх гостинно зустріла  директор відділення Юлія ХРОБУСТ.

Екскурсія  до банку  та знайомство з його роботою  і послугами – це була гарна нагода  стати  на певний час на рівні з  досвідченими  банкірами . Студенти бурхливо  обговорювали   і навіть  сперечалися  про серйозні питання, а  саме: про потреби і забаганки , фінансові цілі , бюджет  та заощадження , як зберігати гроші  та як їх витрачати і примножувати.

Під час спілкування  зі  студентами Юлія ХРОБУСТ ознайомила  майбутніх фахівців  із ринком  банківських послуг, різноманітними програмами, фішками та продуктами, які сьогодні пропонує ПРИВАТБАНК. На прохання  студентів фахівці розповіли про те, як змінився банківський ринок,  та поділилися актуальними інноваціями   й можливостями , що пропонує ПРИВАТБАНК.

 Студенти виявили цікавість та бажання проходити практику та навчитися працювати з клієнтами, і в майбутньому стати працівниками банку.

                                                                                                                            Голова ЦК МЕНЕДЖМЕНТ Алла ГОНЧАРУК

 

Previous slide
Next slide

                                                                       Перші підсумки поєднання теорії з практикою

Своєрідною кульмінацією для студентів за спеціальністю «Менеджмент» ВСП «ВФК НАУ» стала апробація знань, умінь та практичних навичок під час проходження виробничої практики на підприємствах різних форм власності Васильківської ОТГ. Широка палітра пропонованих видів діяльності для проходження практики здобувачами освіти стала можливою завдяки тісній співпраці закладу освіти, ради роботодавців (стейкхолдерів), керівників підприємств, установ та організацій.

Студенти набули вкрай важливого досвіду та взяли безпосередню участь у практичній діяльності: логістичних організацій; вантажних перевезень;  виробництва та реалізації меблів;  торгівлі господарськими та будівельними матеріалами; виробництва та реалізації м’ясної продукції; продажу та наданню послуг зі встановлення вікон, ролетів, дверей; роздрібної торгівлі у супермаркетах; банківської справи;  виробництва продуктів борошномельно-крупяної промисловості;  торгівлі автомобілями; надання послуг з перевезення; закладів громадського харчування; комп’ютерного програмування.

Керівництво коледжу висловлює щиру  вдячність за надану можливість виробничої практики і допомогу студентам під час її проходження керівникам ТОВ «МКМ ГРУП», ТОВ «ТРАСТ АС», Компанія «Mebil-Zakaz», ТОВ «Технолог», ТОВ «Танол», ТОВ «Смачні Справи», ТОВ «Візант-77», ПП «GH ін.тех.буд.», ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ «Фудембір», АТ«Ощадбанк», ТОВ «Васильківхлібопродукт», ТОВ «Сапсан», ПП «Прометей» та фізичним особам-підприємцям : Хоменко Ю.М., Савчук О.В., Гайдаєнко Р.В., Солод Г.А., Мельніченко Н.М.

Варто зазначити, що за відгуками керівників вищезазначених організацій  безпосередня   діяльність студентами-практикантами була виконана на високому організаційному та виробничому рівні. Теоретичні знання, які здобувачі освіти застосовували у практичній діяльності, відповідали вимогам та нормам, що потрібні для роботи на підприємствах.

Студенти без  труднощів вливались у колективи організацій, робочі колективи товариств, приватні підприємства. Всі поставленні завдання та доручення виконувалися відповідально та у зазначені терміни.

Зі сторони студентів  відчувались ініціативність та захопленість роботою. В роботі здобувачі освіти дотримувались норм етичної поведінки, демонтрували достатні теоретичні знання. Практиканти належним чином ознайомлювалися зі структурою підприємств та організацій, основними видами діяльності, організаційними принципами побудови виробничих процесів, навчилася ухвалювати  управлінські рішення в реальних ситуаціях, які виникають у поточній діяльності підприємств. Практиканти поглибили свої знання з організації виробництв, заходів безпеки, менеджменту, маркетингу, різних видів технологій, виконавши програму технологічної практики у повному обсязі, при цьому до практичної діяльності  ставилися сумлінно, порушень трудової дисципліни не мали.

Зазначений досвід виробничої практики суттєво допоможе студентам у подальшому працевлаштуванні та навчанні. Приємно зазначити, що значна їх кількість отримала вже запрошення від керівників з метою працевлаштування.

Тож вибір за майбутніми фахівцями галузі менеджменту.

Голова ЦК «Менеджмент» Алла Гончарук.

ЕКСКУРСІЯ  ДО ПУМБ В РАМКАХ СПІВРОБІТНИЦТВА.

   

           В кінці травня, з нагоди дня Банківського працівника у ВСП “Васильківський фаховий коледж НАУ” спільно з представниками керівництва банку ПУМБ в місті Васильків за напрямком  практичної підготовки було проведено ряд зустрічей зі здобувачами освіти  ЦК “МЕНЕДЖМЕНТ”.         

           Метою зустрічей було  навчання фінансовій грамотності та знайомство з професією  банкіра.

           В контексті зазначеного, керівник групи відділень ВОЛОДИМИР КОСТІН та керуючий відділенням у місті Васильків ВІТАЛІЙ ТВЕРДОХЛІБ безпосередньо відвідали  ВСП “Васильківський фаховий коледж НАУ”.   Фахівці обговорили зі студентами та викладачами циклової комісії актуальні напрями організації банківського бізнесу в сучасних умовах, а майбутні професіонали дізналися про особливості дотримання ділової етики в банківських установах.

          Крім того, на зустрічі було розглянуто безліч питань: важливість функціонування банківської системи держави,  структура банку, історія гривні, функціональне наповнення додатку ПУМБ Online. Здобувачі освіти познайомилися  із продуктами, які пропонує банк, та дізнались, як на них можна заробляти (кеш-бек, депозити), як керувати фінансами  та заощаджувати гроші, розібрались, навіщо необхідне кредитування  та як правильно користуватися кредитними картками, а ще навчались правилам платіжної безпеки.

          В розвиток зазначеного, наші здобувачі, відвідали відділення банку ПУМБ у м. Василькові де керуючий відділення ВІТАЛІЙ ТВЕРДОХЛІБ ознайомив  студентів із роботою та структурою роботи відділення, порядком обслуговування фізичних  та юридичних осіб, з особливостями касового обслуговування, роботи з vip-клієнтами банку, нюансами ведення зарплатно-карткових проектів, обслуговування рахунків корпоративних клієнтів та унікальність бренду банку. Майбутні професіонали також цікавилися питаннями захисту банківської таємниці та персональних даних клієнтів.       

              Тематика зустрічі продиктована сучасними професійними викликами для майбутніх випускників на їхньому можливо першому робочому місці, необхідністю постійно підвищувати власну кваліфікацію та обмінюватися вже набутим практичним досвідом.

         Протягом зустрічі, наші студенти виявили цікавість до професії,  бажання проходити практику та навчитися працювати з клієнтами, і в найближчому майбутньому стати працівниками банку.

          Викладачі та студенти Циклової комісії висловлюють щиру вдячність професіоналам своєї справи фахівцям відділення ПУМБ міста Васильків за пізнавальне та цікаве спілкування.  Окрему подяку висловлюємо керівнику групи відділень ВОЛОДИМИРУ КОСТІНУ та керуючому відділенням у місті Васильків ВІТАЛІЮ ТВЕРДОХЛІБ, які забезпечили можливість студентам відвідувати практико орієнтовані заняття у відділенні установи. 

            Сподіваємося на майбутню тісну співпрацю!

 

Голова Циклової комісії “МЕНЕДЖМЕНТ”                    Алла ГОНЧАРУК

Викладачі та студенти взяли участь у II Всеукраїнській студентській науковoпрактичній  конференції

 СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

           19 ТРАВНЯ 2023 РОКУ відбулася ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Сучасні економічні перспективи в умовах формування суспільства сталого розвитку” на базі  Університету Григорія Сковороди в місті Переяславі.

          Метою конференції було залучення студентської молоді до висвітлення проблем національної економіки та правової системи України в сучасних умовах.

           Під керівництвом кандидата економічних наук, викладача, ВСП Васильківський фаховий коледж НАУ НАТАЛІЇ ПРИПУТИ,  наші здобувачі спеціальності “МЕНЕДЖМЕНТ” ВСП “Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету ” прийняли участь відповідно у 5 та 6 секціях і представили різноманітні напрямки і результати своїх наукових пошуків в контексті актуальної проблематики сучасних методів та функцій менеджменту, а саме:

       5 секція: “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: економіка підприємства, інтеграційні процеси та корпоративне управління”.

       6 секція: Управління конкурентноспроможністю підприємств, видів діяльності та галузей.

       Вікторія СЛИВКО “ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ”.

       Анна БЕСАРАБ “ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ”.

       Крістіна ЛИТВИНЕНКО ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ.

       Дар’я ЧАЙКУН ПРИНЦИПИ ЕФЕКТИВНОЇ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ.

       Наталія ОТРУБА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ.

       Важливо, що в конференції взяли участь студенти з різних регіонів та різних університетів та інших навчальних закладів, що дало змогу порівняти отримані висновки. Загалом все було насправді приємно, бо коли немає можливості зустрічатись наживо, такі онлайн-конференції досить важливі. Усі мали змогу поділитися напрацюваннями, для всіх учасників це було пріоритетом.

         За підсумками заходу усі хто брав участь отримали сертифікати та електронний збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції.

 

 

Голова Циклової комісії МЕНЕДЖМЕНТ Алла ГОНЧАРУК

ЕКСКУРСІЯ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

Цікавим та переповненим враженнями заходом, що відбувся 11 ТРАВНЯ  2023 РОКУ, для здобувачів освіти за спеціальністю МЕНЕДЖМЕНТ          ВСП Васильківський фаховий коледж НАУ на чолі з головою Циклової комісії Менеджмент Аллою ГОНЧАРУК, став екскурс до Васильківського сервісного центру (ВОГ №8) Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

          Захід проведено начальником відділу обслуговування громадян                    №8 (сервісний центр) Анною ЦЕГЕЛЬНОЮ та заступником начальника відділу методологій та звітності управління з питань виплат Тетяною МАТЯШ.

          В ході зустрічі здобувачі освіти коледжу мали можливість доторкнутись до великої кількості подробиць і нюансів державної служби в цілому роботи в Головному управлінні Пенсійного фонду України, легалізованої  зайнятості та отримання заробітної плати. Фахівці ознайомили присутніх з роботою електронних сервісів, на веб-порталі Пенсійного фонду України, де  кожен може знайти та скористатися  значною кількістю послуг, які надаються онлайн.  Також здобувачі відвідали та ознайомилися з роботою  Відділу обслуговування громадян №8 (сервісний центр), Відділу опрацювання пенсійної документації №1,  Відділу методології  та звітності.

          Під час екскурсії, студенти познайомилися з колективом та умовами створеними  на робочих місцях, отримали вичерпні відповіді  на численні запитання.

          Здобувачам освіти були надані роз’яснення щодо основних напрямків діяльності Головного  управління Пенсійного фонду України в Київській області, що включає в себе:

           – опрацювання зверненнь громадян;

           – організація роботи з виплати пенсій;

           – організацію роботи Фінансово-економічного управління щодо забезпечення наповнення бюджету;

           – організацію роботи  Управління по роботі з персоналом;

         – щодо необхідності самостійного контролю правильності відображення персональних даних застрахованих осіб у Державному реєстрі загально-           обов’язкового державного соціального страхування;

 

           – щодо легалізації зайнятості та виплати заробітної плати, та необхідності офіційного працевлаштування.

          Попри умови воєнного стану  в нашій країні  та наближення довгоочікуваної перемоги, зазначений захід наглядно продемонстрував  можливість і необхідність урізноманітнювати як освітній  так і робочий процес, наповнювати їх пізнавальними враженнями.

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ !

Голова Циклової комісії МЕНЕДЖМЕНТ Алла ГОНЧАРУК

ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЮ ГРОШЕЙ.

Цікавим та переповненим враженнями заходом, що відбувся 28 КВІТНЯ ПОТОЧНОГО РОКУ, для здобувачів освіти 711 та 721 академічних груп став екскурс галереями Музею грошей.

Варто зазначити, що у вищезазначеному музеї вже 23 березня 2023 року відбулась також не менш важлива подія – ОНЛАЙН-ВЕБІНАР “КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ”, учасниками якої стали студенти 731 та 741 академічних груп.

Опановуючи спеціальність “Менеджмент” не можливо уникнути вивчення дисциплін, що мають безпосередню дотичність до фінансової грамотності, бухгалтерського обліку, основ кредитування тощо. Тож у нагоді, для наших здобувачів стало відвідування музейного закладу із такою вкрай важливою назвою.

Безпосередня мета, що переслідувалась, при  онлайн знайомстві з минулим, сьогоденням і поглядами у майбутнє грошей, для організаторів, а відтак і студентів, це – покращення фінансової грамотності, вивчення історії економічної думки, основи теорії грошей, грошового обігу, фінансів і кредиту, особливостей створення грошей та оформлення їх дизайну. Захід проводив  доктор історичних наук, СТАРШИЙ ЗБЕРІГАЧ ФОНДІВ МУЗЕЮ ГРОШЕЙ – АНДРІЙ БОЙКО-ГАГАРІН.

Знайомлячись із експонатами справжньої скарбниці, здобувачі освіти мали можливість доторкнутись до великої кількості подробиць і нюансів при створенні грошових одиниць. Вражаючою є колекція вітчизняних колекційних монет, іншої нумізматичної продукції випущеної Національним банком. В цілому, від античності до сучасного стану, цікавою і повчальною для здобувачів освіти, стала експозиція грошей, як продукту монетарної політики держави різних часі і періодів.

Попри умови воєнного стану в нашій країні, та наближення довгоочікуваної перемоги, зазначений захід наглядно продемонстрував можливість і необхідність урізноманітнювати освітній процес, наповнювати його пізнавальними та колоритними враженнями.

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!

 

Голова Циклової комісії МЕНЕДЖМЕНТ Алла ГОНЧАРУК 

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ОПП “МЕНЕДЖМЕНТ”.

З метою удосконалення освітньо-професійної програми “МЕНЕДЖМЕНТ” підготовки здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, 24 КВІТНЯ на цикловій комісії “МЕНЕДЖМЕНТ” відбулася зустріч викладацького складу, здобувачів освіти та стейхолдерів з метою оновлення та супроводу освітньої програми (гарант програми – кандидат економічних наук Наталія ПРИПУТА).

З вітальним словом до учасників звернулась Голова Циклової комісії Алла ГОНЧАРУК, яка проінформувала про основні зміни у представленому до обговорення проекті освітньо-професійної програми “Менеджмент”, акцентувала на важливості відкритого, критичного, об’єктивного діалогу між учасниками зустрічі.

  Гарант освітньо-професійної програми “Менеджмент” Наталія ПРИПУТА під час презентації проекту освітньої програми зупинилась на основних її складових (загальна інформація, мета, особливості, програмні компетентності та результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми тощо), відмітила відповідність зроблених уточнень та внесених змін до проекту освітньої програми Стандарту вищої освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 10.07.2019 р.        № 959, а також Положенням, що регламентують підготовку здобувачів фахової передвищої освіти. Особливу увагу було приділено освітнім компонентам та обґрунтуванню змістовного наповнення навчального плану.

Під час обговорення питань стосовно змісту підготовки фахівців за спеціальністю 073 “МЕНЕДЖМЕНТ”, освітньо-професійної програми “Менеджмент” висловлено багато ґрунтованих думок та слушних рекомендацій у тому числі і від стейкхолдерів, які будуть обов’язково враховані задля покращення якості підготовки фахового молодшого бакалавра за вказаною ОПП.

Голова Циклової комісії “МЕНЕДЖМЕНТ” Алла ГОНЧАРУК, гарант щиро подякували учасникам зустрічі за приділену увагу, відгуки, конструктивні рекомендації та пропозиції щодо змісту освітньої програми та запросили до подальшої співпраці.

 

Голова Циклової комісії “МЕНЕДЖМЕНТ” Алла ГОНЧАРУК.

НОВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА ПАРТНЕРСТВА.

16 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ відбувся І Регіональний освітній форум “Вектори європейської якості та успіху у Міжнародному Європейському університеті.

Наш коледж представляли Голова Циклової комісії “МЕНЕДЖМЕНТ” АЛЛА ГОНЧАРУК та методист навчального відділу АЛЛА ВИХРИСТЮК.

Одним з головних завдань форуму стало обговорення керівниками університету, інших навчальних закладів  та представниками Департаменту освіти та науки Київської обласної державної адміністрації нових шляхів співпраці та розвитку партнерства між навчальними закладами для вдосконалення якості освіти в Україні та її інтеграції у європейський простір.

На  Форумі для керівників з доповідями виступили:

– Анатолій Толстоухов — “Євроінтеграційні перспективи розвитку якісної освіти”.

– Тетяна Засєкіна  — “Імплементація проекту НУШ у реалії воєнного часу”.

– Ірина Штейміллер — “Європейський грант у галузі освіти: умови здобуття та перспективи”.

Далі керівники закладів, викладачі мали змогу відвідати інтерактивну лекцію бізнес-тренера Володимира Зубченка на тему: “Як заявити про себе голосно”, а також тренінг з тактичної медицини військового полковника лікарень НАТО в Ірані та Афганістані Lukasz Chabowski та військового лікаря лікарень НАТО Andrzjej Kuprianowicz.

Протягом заходів, всі учасники мали можливість обговорювати важливі теми, пов’язані із вдосконаленням якості освіти в Україні, в тому числі впровадження сучасного педагогічного досвіду, використання нових технологій у навчальному процесі, розвиток міжнародної співпраці між закладами освіти та можливості забезпечення якісної освіти для молоді, а також шляхи розбудови України і її європейського майбутнього.

Результатом форуму стало визначення нових напрямків співпраці між навчальними закладами, які спрямовані на підвищення якості освіти.

МИ — ЗА ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ В УКРАЇНІ!

 

Відділ соціально-психологічної та гуманітарної роботи.

Твое майбутнє починається тут

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” – це сучасний і престижний навчальний заклад, який навчає студентів як з технічних спеціальностей, так і з гуманітарнихУ коледжі НАУ є 7 різних спеціальностей. Працюють у нашому навчальному закладі тільки кваліфіковані педагоги, з величезним досвідом. Вступити до нашого коледжу можливо після дев’ятого класу або одинадцятого класу.

 

Відокремлений структурний підрозділ “Васильківський фаховий коледж НАУ” | ВСП ВФК НАУ – Офіційний сайт © 2023. Всі права захищено.