Новини циклових комісій

Ви опануєте основні теоретико-методологічні підходи до використання групових механізмів впливу на особистість і поведінку людини. Зможете виявляти способи ефективної мобілізації внутрішніх резервів психіки; навчитеся застосовувати методи ефективного саморозвитку

Планування і здійснення соціально-педагогічної діяльності, формування громадянської позиції; здатність будувати і перебудовувати свою діяльність у ході педагогічних ситуацій, гнучко організовувати соціально-педагогічну діяльність з врахуванням виникаючих ситуацій та індивідуальних особливостей дітей, особливостей їх мікросоціуму; проводити експериментальну роботу з виявленої проблеми.

Ви опануєте методики та технології розробки волонтерських програм; зможете здійснювати управління діяльністю волонтерів; навчитеся сприяти наданню державної допомоги спеціальним групам клієнтів (людям похилого віку, безпритульним дітям, людям з ВІЛ/СНІД, людям з проблемами психічного здоров’я).

Ви опануєте основні теоретико-методологічні підходи до використання групових механізмів впливу на особистість і поведінку людини. Зможете виявляти способи ефективної мобілізації внутрішніх резервів психіки; навчитеся застосовувати методи ефективного саморозвитку

Планування і здійснення соціально-педагогічної діяльності, формування громадянської позиції; здатність будувати і перебудовувати свою діяльність у ході педагогічних ситуацій, гнучко організовувати соціально-педагогічну діяльність з врахуванням виникаючих ситуацій та індивідуальних особливостей дітей, особливостей їх мікросоціуму; проводити експериментальну роботу з виявленої проблеми.

Ви опануєте методики та технології розробки волонтерських програм; зможете здійснювати управління діяльністю волонтерів; навчитеся сприяти наданню державної допомоги спеціальним групам клієнтів (людям похилого віку, безпритульним дітям, людям з ВІЛ/СНІД, людям з проблемами психічного здоров’я).