Навчально-методичний семінар

Відповідно до плану роботи ВСП «Васильківський фаховий коледж НАУ», 31 травня відбувся навчально-методичний семінар педагогічних працівників закладу освіти з теми «Атестація педагогів в умовах оновленого змісту освіти: як діяти в міжатестаційний період».

В ході семінару методист коледжу Вихристюк А.Л. окреслила основні аспекти організації та проведення атестації педагогічних працівників, акцентувала увагу присутніх на сучасних підходах щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, наголосила на системній роботі викладача в міжатестаційний період. Для організованого та ефективного проведення роботи з атестації на допомогу головам циклових комісій, атестаційній комісії і тим, хто атестується, методичним кабінетом розроблено методичну картку викладача - журнал, в якому фіксуватиметься робота та досягнення кожного педпрацівника у міжатестаційний період. Запропонована для роботи методична картка викладача дасть змогу простежити динаміку професійного зростання педагогів.

Обговорюючи питання, що були винесені на розгляд, учасники семінару вкотре переконалися, що значення атестації величезне. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює діяльність педагога до накопичення свого досвіду. Отже, з упевненістю можна стверджувати, що атестація — це підсумок професійної майстерності педагога, демонстрація його найкращих професійних умінь.

За результатами роботи семінару було ухвалено рішення відповідальним особам за підготовку і проведення атестації вживати необхідних заходів щодо створення умов, спрямованих на активізацію творчого потенціалу педагогів. З метою дотримання умов проходження атестації, якісної підготовки до її проведення головам циклових контролювати стан ведення навчально-методичної документації викладачів.