Розширене засідання

9 лютого 2021 року у Відокремленому структурному підрозділі ˮВасильківський фаховий коледж Національного авіаційного університетуˮ під керівництвом заступника начальника з навчально-виховної роботи Санжаровець В.М. відбулось розширене засідання з залученням завідувачів відділеннями, головами циклових комісій та кураторами академічних груп.

На засіданні розглядались такі питання:

- рекомендації основних напрямків та завдань, відповідно керівних документів МОН;

- про навчально-методичне забезпечення спеціальностей відповідно Ліцензійних вимог навчального процесу;

- розгляд агітаційних матеріалів для вступників по спеціальностях коледжу

Особливої уваги заслуговують питання відвідування занять студентів та рекомендації викладачам та студентам по особливостям змішаної форми навчання.

Крім того розглянуті та обговорені проблемні питання повсякденної життєдіяльності коледжу із залученням представників студентської громадськості та підготовлено пропозиції керівництву для прийняття відповідних управлінських рішень.

Адміністрація фахового коледжу