Рекомендовані до зарахування від 23.07.2020

Рекоменд_23.07.2020Інженерія програмного забезпечення.pdf
Рекоменд_23.07.2020Авіаційний транспорт.pdf
Рекоменд_23.07.2020Автоматизація.pdf
Рекоменд_23.07.2020Авіоніка.pdf
Рекоменд_23.07.2020Телекомунікації.pdf
Рекоменд_23.07.2020Соціальна робота.pdf
Рекоменд_23.07.2020_Менеджмент.pdf