Правила прийому 2022

Правила прийому до Відокрлемленого структурного підрозділу "Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету" в 2022 році

Правила прийому до ВСП "ВФК НАУ" 2022

Додатки:

Документ щодо дотримання вимог Закону України (Про захист персональних даних) під час вступної кампанії