Правила прийому 2021

Правила прийому до Відокрлемленого структурного підрозділу "Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету" в 2021 році

НОВИЙ графік роботи приймальної комісії

Правила прийому до ВФК НАУ 2021

Додатки:

Документ щодо дотримання вимог Закону України (Про захист персональних даних) під час вступної кампанії