Документи для вступу

Згідно Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році та Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2022 році є обов'язковою наявність у вступника документа, який посвідчує особу.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

таким документом є паспорт громадянина України.

РОЗ’ЯСНЕННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ:

ЯКЩО У ВАС ПРОБЛЕМИ З ОФОРМЛЕННЯМ ID-КАРТКИ – ОПЕРАТИВНО ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ДМС

Порядок прийому заяв і документів для вступу ВСП ВФК НАУ.

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу в паперовому або електронному вигляді. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу, яка знаходитьсяв холі навчального корпусу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. В заяві вступники вказують спеціальність для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

3. Вступники подають наступні документи:


До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

після закінчення 9 класів

 • Оригінал та копію паспорта (ID-карта) або свідоцтва про народження (свідоцтво про народження для осіб яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);

 • Оригінал та копію документа про базову середню освіту і копію додатка до нього;

 • оригінал та копію ідентифікаційного номеру;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

 • характеристика з місця навчання;

 • медична довідка форма №086.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.


До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

після закінчення 11 класів

 • Оригінал та копію паспорта (ID-карта)

 • Оригінал та копію документа про повну загальну середню освіту і копію додатка до нього;

 • Оригінал та копію посвідчень про приписку до призовних дільниць, (крім випадків, передбачених законодавством);

 • оригінал та копію ідентифікаційного номеру;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

 • характеристика з місця навчання;

 • медична довідка форма №086.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.


Абітурієнт пред’являє особисто:

 • паспорт громадянина України (ID-карта), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, яким після 1 січея 2022 виповнилося 14 років).

 • оригінал документа про освіту та додаток до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-у (при поданні їх копій).