Менеджмент

Код спеціальності: 073 Спеціальність: Менеджмент Форма навчання: Денна Термін навчання: 3 роки на базі повної загальної середньої освіти (11 клас) 3 роки 10 місяців на базі базової середньої освіти (9 класів) Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація фахівця: Організатор виробництва Освітній рівень фахівця: Молодший спеціалістГалузь діяльності: — цілеспрямована організаційно-управлінська діяльність в підрозділах та підприємствах усіх галузей виробництва усіх форм власності. Будь-яка форма діяльності людини пов’язана з її організацією, а тому організація виробництва за своєю роллю і призначенням у формуванні знань і вмінь майбутнього фахівця займає провідне місце. Досвід роботи різного роду підприємств свідчить, що саме організація виробництва створює умови для найкращого використання техніки і людей в процесі виробництва і тим самим підвищує його ефективність. Організація виробництва — це функція управління підприємством, сутність якої полягає у координації ініціативної самостійної господарської діяльності суб’єктів підприємництва, спрямованої на організацію не тільки власне виробництва, а також на організацію надання інформаційних, фінансових, консалтингових, освітніх та інших послуг. Організація виробництва передбачає широке використання право-вої науки, що досліджує суб’єктивні чинники управління підприємством. Ринкові відносини висувають нові вимоги і завдання перед виробництвом, а підприємства несуть повну відповідальність за результати своєї роботи. В цих умовах підвищеної уваги заслуговує підготовка фахівців, які повинні професійно займатися питаннями організації виробництва та діяльності підприємства в цілому, здатних по новому підійти до поставлених цілей і організувати виробництво з урахуванням запитів ринку. Молодший спеціаліст із спеціальності «Організація виробництва» призначений для роботи на керівних посадах:

 • менеджер;

 • інспектор з організації захисту секретної інформації (персональних даних в закладах освіти), інспектор з основної діяльності, інструктор з основної діяльності;

 • помічник керівника;

 • секретар адміністративних органів;

 • інспектор з кадрів,

 • організатор з персоналу;

 • диспетчер виробництва,

 • технік з підготовки виробництва;

 • агент з постачання, диспетчер з відпуску готової продукції.

Якщо ви плануєте працювати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, авіаційної, соціальної та інших галузей економіки – приходьте до нашого коледжу.


Кваліфікація організатор виробництва дозволяє:

 • Кваліфікація організатор виробництва дозволяє:

 • Проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства;

 • Брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;

 • Приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях;

 • Використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства;

Для формування і покращення свого економічного мислення і закріплення набутих знань студенти проходять навчальну практику з діловодства, комп’ютерної техніки, маркетингу, організації виробництва, а також технологічну практику з менеджменту, комп’ютерних технологій. Для цього використовується база коледжу та інших профільних провідних підприємств галузі. Викладачі та технології навчання: Зі студентами працюють висококваліфіковані, досвідчені спеціалісти. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам та діючому законодавству України. Фундаментальна підготовка з економіки підприємства включає ґрунтовну економічну, комп’ютерну та мовну підготовку. Отримавши фах менеджера з організації виробництва, випускник зможе оптимально зорієнтуватись в сучасних ринкових відносинах, організувати власне підприємство, самостійно вибрати пріоритетні напрямки розвитку організації та ефективно управляти її роботою. Випускники коледжу за спеціальністю «Організація виробництва» можуть продовжити навчання на ІІІ курсі за напрямом підготовки «Менеджмент» в університеті.

Ви будете вміти:

 • Проводити економічний аналіз діяльності підприємства, визначати ефективність виробничих процесів.

 • Визначати вплив зовнішніх техніко-економічних чинників на результати виробництва.

 • Встановлювати відносини з постачальниками, споживачами та конкурентами.

 • Вміти складати оперативні та річні плани виробничо-фінансової діяльності підприємства.

Ви зможете працювати:

 • Помічником керівника основного підрозділу

 • Помічником керівника малого підприємства без апарату управління

 • Інспектором з кадрів

 • Диспетчером виробництва

 • Агентом з постачання

 • Диспетчером з випуску готової продукції

Проект ОПП спеціальності 073 Менеджмент

Навчальний план Менеджмент 2020